Thuốc nhuộm Acid

Thuốc nhuộm axit là thuốc nhuộm có khả năng liên kết ion với polyamit (nylon) và sợi len. Có các loại thuốc nhuộm Suncid E, Suncid N, Suncid F, Sunset theo cấu trúc Leveling, Half-Milling, Metal-Complex. Thuốc nhuộm Suncid NHF-S và Sunset PA là những sản phẩm cải thiện khả năng nhuộm của ba màu cơ bản trong số thuốc nhuộm Metal-Complex.

 

Thuốc nhuộm Acid

Quy trình

Suncid E 

Exhaustion

Suncid N 

Exhaustion

Suncid F 

Exhaustion

Suncid S 

Exhaustion

Suncid PA

Exhaustion

Sunset 

Exhaustion

Suncid NF

Exhaustion