Thuốc nhuộm Acid

Suncid PA

Sunset PA đạt năng suất cao nhờ đặc tính san phẳng tốt do phức hợp kim loại 1:2 được nâng cấp. Nó cũng thích hợp để nhuộm hỗn hợp Polyamide và elastane.

  • Sunset Yellow PA
  • Sunset Red PA
  • Sunset Blue PA