Chính sách giao hàng

Thời gian và địa điểm giao hàng:  Được thống nhất trước khi đi giao hàng.

Trong trường hợp quý khách muốn thay đổi thông tin giao hàng, quý khách phải thông báo cho TPCC trước tối thiểu 24 giờ với các đơn giao trong địa bàn HCM (trước 48 giờ đối với các đơn giao tỉnh). Trường hợp không nhận được thông tin trong thời gian quy định, khách hàng chịu toàn bộ chi phí phát sinh và rủi ro do thay đổi thông tin.

Quý khách vui lòng bố trí người nhận hàng!

Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và thanh toán số tiền còn lại khi nhận hàng. Trong trường hợp sản phẩm được giao không đúng như đơn hàng, khách hàng có quyền từ chối thanh toán, các trường hợp chậm thanh toán khác TPCC có quyền giữ lại hàng hóa.

Quý khách có trách nhiệm chi trả các loại phí phát sinh theo quy định của Đơn vị quản lý nơi minh sinh sống liên quan đến việc giao hàng bằng xe tải, sử dụng thang máy …

Trong trường hợp Khách hàng chưa thể sắp xếp thời gian nhận sản phẩm, TPCC hỗ trợ lưu kho miễn phí cho khách hàng trong vòng 07 ngày từ thời điểm thỏa thuận giao hàng.
Sau 30 ngày lưu kho, nếu khách hàng không tới nhận hàng, TPCC có quyền hủy đơn hàng & không hoàn lại tiền đặt cọc.