Thuốc nhuộm Acid

Sunset

Sunset đạt được hiệu quả ngay lần nhuộm đầu tiên nhờ khả năng tương thích tốt như loại phức kim loại biến tính 1:2. Và nó phù hợp với các sắc thái từ trung bình đến đậm và nó có độ bền sáng và ẩm nổi bật trên các hỗn hợp PA/CO.

 • Sunset Yellow 4GN
 • Sunset Yellow 2R
 • Sunset Red 2B
 • Sunset Red G
 • Sunset Bordeaux B
 • Sunset Blue 2R
 • Sunset Turquoise Blue 5G
 • Sunset Green B
 • Sunset Navy Blue R
 • Sunset Grey G
 • Sunset Black AWF
 • Sunset Black EWF
 • Sunset Black HWF
 • Sunset Black LWF