Thuốc nhuộm phân tán

Suncron T-FW

Suncron T-FW là thuốc nhuộm phân tán thế hệ mới được thiết kế để đáp ứng độ bền ướt cao và độ bền thăng hoa cùng nhau, đặc biệt là trên hỗn hợp polyester/bông theo yêu cầu của thị trường quần áo năng động trung cấp.

– Kết hợp độ bền ướt tuyệt vời và độ thăng hoa cao
– Khả năng tương thích tốt để nhuộm màu ba màu ngay lần đầu tiên
– Chi phí nhuộm hiệu quả bằng cách giảm thiểu quy trình làm sạch giảm thiểu và bằng cách cải thiện năng suất.

 • Suncron Yellow T-FW BS
 • Suncron Yellow T-FW ECO
 • Suncron Yellow Brown T-FW BS
 • Suncron Yellow Brown T-FW ECO
 • Suncron Orange T-FW ECO
 • Suncron Scarlet T-FW BS
 • Suncron Scarlet T-FW ECO
 • Suncron Crimson T-FW
 • Suncron Rubine T-FW ECO
 • Suncron Maroon T-FW ECO
 • Suncron Violet T-FW ECO
 • Suncron Blue T-FW BS
 • Suncron Blue T-FW ECO
 • Suncron Navy Blue T-FW
 • Suncron Navy Blue T-GFW
 • Suncron Black T-FW BS
 • Suncron Black T-FW ECO
 • Suncron Black T-FW
 • Suncron Black T-FWS
 • Suncron Black T-GFW ECO
 • Suncron Black T-RFW
 • Suncron Black T-XFW