Thuốc nhuộm phân tán

Suncron S-HP

Suncron S-HP được thiết kế để in trực tiếp polyester, đặc biệt đối với chăn và chăn pha polyester elastane. Nó có ít vết bẩn trên phần màu trắng trong quá trình xóa giảm sau khi in.

  • Suncron Violet S-HP
  • Suncron Blue S-HP 200% ECO
  • Suncron Black S-HP 300%