Thuốc nhuộm phân tán

Suncron S-FW

Suncron S-FW là dòng thuốc nhuộm phân tán sáng tạo và độc đáo, có thể cung cấp nhiều màu sắc tươi sáng theo yêu cầu của thị trường thể thao cao cấp, đạt được độ bền giặt cao nhất ngay cả trong điều kiện giặt khắc nghiệt trên hỗn hợp polyester và elastane.

– Rất phù hợp để nhuộm polyester và polyester/elastane pha trộn
– Độ bền giặt rất tốt ở 60C và thậm chí 90C đối với các yêu cầu về quần áo bảo hộ lao động và đồng phục công nghiệp.

 • Suncron Yellow S-FW ECO
 • Suncron G/Yellow S-3FW BS
 • Suncron G/Yellow S-3FW ECO
 • Suncron Yellow Brown S-FW BS
 • Suncron Yellow Brown S-FW ECO
 • Suncron Brill. Scarlet S-FW ECO
 • Suncron Red CBN BS
 • Suncron Red CBN ECO
 • Suncron Red S-BFW BS
 • Suncron Red S-BFW ECO
 • Suncron Crimson S-FW ECO
 • Suncron Crimson S-FW
 • Suncron Brill. Red S-FWH ECO
 • Suncron Red S-FW
 • Suncron Turquoise Blue S-FW ECO
 • Suncron Blue S-FWN ECO
 • Suncron Navy Blue S-FW
 • Suncron Navy Blue S-FWN
 • Suncron Navy Blue S-GFW ECO
 • Suncron Navy Blue S-XFW ECO
 • Suncron Black S-FWH
 • Suncron Black S-FWN
 • Suncron Black S-XFW ECO