Thuốc nhuộm phân tán

Suncron E

Suncron E là loại năng lượng thấp với nhiệt độ nhuộm dưới 120℃. Nó có đặc tính nhuộm mức độ tuyệt vời với độ bền ánh sáng tốt.

 • Suncron Yellow E-3G 200% BS
 • Suncron Yellow E-3G 200% ECO
 • Suncron Yellow E-3G 200%
 • Suncron Orange H-E3R 200% ECO
 • Suncron Orange H-E3R 200%
 • Suncron Scarlet E-2G 150% ECO
 • Suncron Scarlet E-2G 150%
 • Suncron Red E-FB 200% BS
 • Suncron Red E-FB 200% ECO
 • Suncron Red E-FB 200%
 • Suncron Blue E-FBL BS
 • Suncron Blue E-FBL ECO
 • Suncron Blue E-FBL