Thuốc nhuộm hoạt tính

Sunzol GRB

Sunzol GRB là sản phẩm kinh tế hiệu quả về chi phí và phù hợp với dải màu rộng từ trung bình đến đậm. Nó có đặc tính tẩy rửa vượt trội và cũng có độ bền ướt tốt với các ứng dụng linh hoạt – quy trình xả, mẻ đệm và quy trình liên tục.

  • Sunzol G/Yellow GRB
  • Sunzol Ultra Yellow GRBN
  • Sunzol Red GRB
  • Sunzol Ultra Red GRB
  • Sunzol Blue GRB
  • Sunzol Navy Blue GRB