Thuốc nhuộm hoạt tính

Sunzol Black

Sunzol Black có dải màu rộng cho các sắc thái đen thời trang khác nhau. Thuốc nhuộm Sunzol Black đậm đặc và tinh khiết cao cũng có độ bền ướt tuyệt vời.

 • Sunzol Black AF
 • Sunzol Black FS
 • Sunzol Black DN conc.
 • Sunzol Black GN conc.
 • Sunzol Black RN conc.
 • Sunzol Black BN conc.
 • Sunzol Black MT conc.
 • Sunzol Black WN conc.
 • Sunzol Black EXF
 • Sunzol Black EXPR
 • Sunzol Black SW
 • Sunzol Black NWR liq.
 • Sunzol Black NWRS liq.
 • Sunzol Black NWS liq.
 • Sunzol Black FXB liq.
 • Sunzol Black FSL liq.
 • Sunzol Black CNG liq.
 • Sunzol Black CNN liq.
 • Sunzol Black CNR liq.
 • Sunzol Black YSW liq.
 • Sunzol Black ON 400 liq.