Thuốc nhuộm hoạt tính

Sunfron SN

Thuốc nhuộm Sunfron SN có tỷ lệ cố định cao và đặc tính tẩy rửa rất tốt.

– Sự kết hợp giữa SN-2R vàng, SN-2BL đỏ và SN-R xanh có khả năng thoát mồ hôi cao và bền màu.
– Màu cam SN-R có màu sáng nhất và độ bền ướt cao nhất trong tất cả các loại thuốc nhuộm Da cam phản ứng.

  • Sunfron Yellow SN-2R
  • Sunfron Orange SN-R
  • Sunfron Red SN-R
  • Sunfron Red SN-2BL
  • Sunfron Blue SN-R
  • Sunfron Dark Blue SN-R
  • Sunfron Navy Blue SN-GN 150%