Thuốc nhuộm hoạt tính

Sunfron C

Sunfron C được thiết kế cho quy trình nhuộm đệm. Nó có ái lực trung bình và khả năng phản ứng cao, và thâm nhập khá tốt vào cả vải dày trong quá trình đệm. Nó cũng cho thấy tính ổn định cao trong điều kiện kiềm mạnh và khả năng tái tạo tuyệt vời với độ bền màu tốt. Khuyên dùng cho các sắc thái nhạt đến trung bình, thấm mồ hôi cao và độ bền ánh sáng theo yêu cầu của trang phục năng động.

  • Sunfron Yellow C-4G
  • Sunfron Yellow C-RG
  • Sunfron Orange C-R
  • Sunfron Red C-2G
  • Sunfron Red C-2BL
  • Sunfron Blue C-R
  • Sunfron Navy Blue C-R