Thuốc nhuộm hoạt tính

Sunfix SPD conc.

Sunfix SPD conc. là thuốc nhuộm hai chức năng được cải tiến và nâng cấp mang lại hiệu quả và năng suất cao nhất với chi phí tối ưu cho quá trình tận trích, mẻ lạnh và nhuộm liên tục. Nó rất được khuyến khích để nhuộm màu nâu, kaki hoặc ô liu đòi hỏi khả năng tái tạo tương đối cao ở các sắc thái ba màu từ trung bình đến tối.

  • Sunfix Yellow SPD conc.
  • Sunfix Red SPD conc.
  • Sunfix Blue SPD conc.
  • Sunfix Navy Blue SPD conc.