Thuốc nhuộm hoạt tính

Sunfix HP

Sunfix HP (Năng suất cao) là một Tiêu chuẩn Chất lượng Mới cho các sắc thái đậm với chất lượng có thể giặt cao trong nhuộm bông, có độ bền màu đậm và độ bền ướt cao sau ba đến bốn lần xả ở quy trình giặt tẩy 60℃.

* Hệ thống giặt ấm
Thuốc nhuộm Sunfix HP đảm bảo độ tận trích nhanh và rất cao đối với bông và các loại xơ xenlulô khác và hỗn hợp của chúng. Thuốc nhuộm thủy phân cũng dễ loại bỏ hơn ở nhiệt độ thấp.
– Giảm lượng nước tiêu thụ tới 35%
– Giảm 25% thời gian chu kỳ
– Đạt được độ bền ướt và tổng thể tốt nhất

* Màu bền lâu
– Đáp ứng nhiều yêu cầu giặt là tại nhà để có độ bền màu cao

* Sản phẩm thân thiện với môi trường
– Đạt yêu cầu, ít hơn 5 ppm arylamines bị cấm từ vải nhuộm.
– Chất lượng phù hợp với RSL và MRSL của các công ty thời trang.

 • Sunfix Yellow HP
 • Sunfix Yellow Brown HP
 • Sunfix Amber HP
 • Sunfix Orange HP
 • Sunfix Red HP
 • Sunfix Red HP-2B
 • Sunfix Cardinal HP
 • Sunfix Blue HP
 • Sunfix Space HP
 • Sunfix Forest HP
 • Sunfix Navy Blue HP
 • Sunfix Black HP