Thuốc nhuộm hoạt tính

Suncion P

Suncion P thích hợp cho in ấn và nhuộm nhiệt. Vì nó có nhóm phản ứng tương đối nhẹ, cho thấy độ ổn định tốt trong bột in, có sắc thái tươi sáng, năng suất màu cao và đặc tính tạo khối tốt.

– Pwd Suncion Black P-N. được khuyên dùng cho màu xám trung bình và Suncion Black P-GR 150% được khuyên dùng cho màu Đen.

– G/Yellow P-2RN, Brown P-6R, Grey PT-GE, Blue P-3RC và Black P-N được khuyên dùng cho các sắc thái từ nhạt đến trung bình của Thermofix với độ bền ánh sáng tốt.

 • Suncion Yellow P-6G
 • Suncion Yellow P-4G
 • Suncion G/Yellow P-2RN
 • Suncion G/Yellow P-2RN liq.
 • Suncion Yellow P-3R
 • Suncion Orange P-2R
 • Suncion Red P-2B
 • Suncion Red P-BN liq.
 • Suncion Red P-4B
 • Suncion Red P-6B
 • Suncion Red P-6B liq.
 • Suncion Violet P-3R
 • Suncion Brown P-6R 150%
 • Suncion Brown P-4RN
 • Suncion Blue P-3RC
 • Suncion Blue P-3RC liq.
 • Suncion Turquoise Blue P-A
 • Suncion Turquoise Blue P-GL
 • Suncion Green P-4BD
 • Suncion Navy Blue P-2R
 • Suncion Navy Blue P-NG liq.
 • Suncion Grey PT-GE
 • Suncion Black P-N
 • Suncion Black P-N liq.
 • Suncion Black P-GR 150%
 • Suncion Black P-SG
 • Suncion Black P-SG liq.