Thuốc nhuộm hoạt tính

Suncion H-EL

Suncion H-EL được thiết kế đặc biệt để có tốc độ tận trích tương đối nhẹ ở độ pH trung tính và tính chất di chuyển được cải thiện hơn so với thuốc nhuộm Suncion H-E. Thuốc nhuộm Suncion H-EL mang đến sự đơn giản, khả năng tái tạo tuyệt vời và năng suất cao.

  • Suncion Yellow H-EL
  • Suncion Red H-EGL
  • Suncion Crimson H-EL

  • Suncion Navy Blue H-ELN