Thuốc nhuộm hoạt tính

SunBleach

Sunbleach là thuốc nhuộm hoạt tính biến đổi, mang đến những khả năng tuyệt vời trong việc tạo ra các hiệu ứng phai màu thời trang bằng quy trình giặt khử màu bằng thuốc tím và thuốc tẩy. Tiêu thụ nước và năng lượng thấp hơn giúp quá trình nhuộm bền vững.

 • Sunbleach Yellow 4G
 • Sunbleach Yellow 3R
 • Sunbleach G/Yellow R
 • Sunbleach Orange R
 • Sunbleach Orange G
 • Sunbleach Scarlet G
 • Sunbleach Red 2B
 • Sunbleach Red 3B
 • Sunbleach Red 7B
 • Sunbleach Violet R
 • Sunbleach Violet B
 • Sunbleach Turquoise Blue 2G
 • Sunbleach Blue R
 • Sunbleach 2R
 • Sunbleach Royal Blue SR
 • Sunbleach Olive G
 • Sunbleach Navy Blue 3G
 • Sunbleach Navy Blue R
 • Sunbleach Navy Blue 2R
 • Sunbleach Black R
 • Sunbleach Black 2R