Thuốc nhuộm Acid

Suncryl ED

Thuốc nhuộm Suncryl ED được thiết kế đặc biệt để nhuộm một bể các loại vải pha CDP (polyester có thể nhuộm cation) và PET (Polyester) mà không gặp vấn đề kết tụ.

 • Suncryl Flavine ED-10G
 • Suncryl Yellow ED-3RL
 • Suncryl Yellow ED-5GL
 • Suncryl G/Yellow ED-GL
 • Suncryl Red ED-GRL
 • Suncryl Rhodamine ED-BL
 • Suncryl Pink ED-B
 • Suncryl Blue ED-GSL
 • Suncryl Blue ED-BSL
 • Suncryl Turquoise Blue ED-8G
 • Suncryl Navy Blue ED-BL
 • Suncryl Black ED-MR