Thuốc nhuộm Acid

Suncryl Classic

Thuốc nhuộm Suncryl Classic đáp ứng các yêu cầu thị trường về xơ polyacrylonitrile và xơ CDP (polyester có thể nhuộm cation) với tốc độ tận thu tốt và độ phồng cao. Nó cung cấp màu sắc tươi sáng với độ bền ánh sáng tốt và độ bền ướt.

 • Suncryl Yellow BS
 • Suncryl Red BS
 • Suncryl Blue BS
 • Suncryl Flavine 10GFF 300%
 • Suncryl Yellow 3GL 200%
 • Suncryl G/Yellow GL 200%
 • Suncryl Red GRL 200%
 • Suncryl Red 5B
 • Suncryl Red 6B
 • Suncryl Rhodamine B Extra
 • Suncryl Blue BG 200%
 • Suncryl Blue GRL 300%
 • Suncryl Blue NRL 200%
 • Suncryl Navy Blue YRN 200%
 • Suncryl Black ADL 200%
 • Suncryl Black SRT 200%
 • Suncryl Black ACW