TPCC, Tác giả tại Công ty Cổ phần XNK Hóa Chất Tân Phú Cường